PC Đồ họa - Workstation

Tổng: 44 sản phẩm

XEON.07 -  Case Dual Xeon E5-2696V3
XEON.07 - Case Dual Xeon E5-2696V3
Còn hàng
18.900.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.06 - Case Dual XEON 2680 V4 đồ họa giả lập
XEON.06 - Case Dual XEON 2680 V4 đồ họa giả lập
Còn hàng
17.600.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.05 -  Case Dual XEON đồ họa giả lập
XEON.05 - Case Dual XEON đồ họa giả lập
Còn hàng
12.500.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.04 - Case XEON 2696 đồ họa giả lập
XEON.04 - Case XEON 2696 đồ họa giả lập
Còn hàng
11.800.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.03 - Case XEON 2683 V4 đồ họa giả lập
XEON.03 - Case XEON 2683 V4 đồ họa giả lập
Còn hàng
11.300.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.02 - Case XEON 2676 đồ họa giả lập
XEON.02 - Case XEON 2676 đồ họa giả lập
Còn hàng
8.400.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.01 - Case XEON đồ họa giả lập X79
XEON.01 - Case XEON đồ họa giả lập X79
Còn hàng
6.800.000 VNĐ
Liên hệ
Z.15 - Case i7-12700F RTX 3060 12GB New
Z.15 - Case i7-12700F RTX 3060 12GB New
Còn hàng
24.900.000 VNĐ
Liên hệ
Z.14 - Case i7-11700F RTX 3060 12GB New
Z.14 - Case i7-11700F RTX 3060 12GB New
Còn hàng
23.900.000 VNĐ
Liên hệ
Z.13 - Case i5-12400F RTX 3060 12GB New
Z.13 - Case i5-12400F RTX 3060 12GB New
Còn hàng
21.200.000 VNĐ
Liên hệ
Z.12 - Case i7-12700F RTX 2060 6GB New
Z.12 - Case i7-12700F RTX 2060 6GB New
Còn hàng
20.399.000 VNĐ
Liên hệ
Z.11 - Case i5-10400F RTX 3060 12GB NEW
Z.11 - Case i5-10400F RTX 3060 12GB NEW
Còn hàng
19.200.000 VNĐ
Liên hệ
Z.10 -  Case i7-11700F RTX 2060 6GB New
Z.10 - Case i7-11700F RTX 2060 6GB New
Còn hàng
19.400.000 VNĐ
Liên hệ
Z.09 - Case i7-11700F GTX 1660 Super New
Z.09 - Case i7-11700F GTX 1660 Super New
Còn hàng
18.900.000 VNĐ
Liên hệ
Z.08 - Case i7-11700F GTX 1660 6GB
Z.08 - Case i7-11700F GTX 1660 6GB
Còn hàng
17.300.000 VNĐ
Liên hệ
Z.07 - Case i7-12700F GTX 1060
Z.07 - Case i7-12700F GTX 1060
Còn hàng
17.100.000 VNĐ
Liên hệ
Z.06 - Case i7-12700F GTX 1050Ti
Z.06 - Case i7-12700F GTX 1050Ti
Còn hàng
17.100.000 VNĐ
Liên hệ
Z.05 - Case i7-11700F GTX 1650 4GB
Z.05 - Case i7-11700F GTX 1650 4GB
Còn hàng
16.700.000 VNĐ
Liên hệ
Z.04 - Case i7-11700F RX560
Z.04 - Case i7-11700F RX560
Còn hàng
16.700.000 VNĐ
Liên hệ
Z.03 - Case i7-11700F GTX 1060
Z.03 - Case i7-11700F GTX 1060
Còn hàng
16.000.000 VNĐ
Liên hệ