PC Đồ họa - Workstation

Tổng: 51 sản phẩm

XEON.16 - Case Dual XEON E5-2689
XEON.16 - Case Dual XEON E5-2689
Còn hàng
4.600.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.15 - Case Dual XEON E5-2670V2
XEON.15 - Case Dual XEON E5-2670V2
Còn hàng
5.300.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.14 - Case Dual XEON E5-2678V3
XEON.14 - Case Dual XEON E5-2678V3
Còn hàng
7.000.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.13 - Case Dual XEON 2680 V4
XEON.13 - Case Dual XEON 2680 V4
Còn hàng
8.900.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.12 - Case Dual Xeon E5-2670 V2
XEON.12 - Case Dual Xeon E5-2670 V2
Còn hàng
10.600.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.11 - Case Dual Xeon E5-2676 V3
XEON.11 - Case Dual Xeon E5-2676 V3
Còn hàng
11.600.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.10 - Case Dual Xeon E5-2680 V4
XEON.10 - Case Dual Xeon E5-2680 V4
Còn hàng
14.700.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.09 - Case Dual Xeon E5-2696V3
XEON.09 - Case Dual Xeon E5-2696V3
Còn hàng
16.300.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.08 - Case Dual Xeon E5-2696V4
XEON.08 - Case Dual Xeon E5-2696V4
Còn hàng
19.400.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.07 -  Case Dual Xeon E5-2696V3
XEON.07 - Case Dual Xeon E5-2696V3
Còn hàng
16.300.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.06 - Case Dual XEON 2680 V4 đồ họa giả lập
XEON.06 - Case Dual XEON 2680 V4 đồ họa giả lập
Còn hàng
14.700.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.05 -  Case Dual XEON đồ họa giả lập
XEON.05 - Case Dual XEON đồ họa giả lập
Còn hàng
10.600.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.04 - Case XEON 2696 đồ họa giả lập
XEON.04 - Case XEON 2696 đồ họa giả lập
Còn hàng
9.700.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.03 - Case XEON E5-2696V4  đồ họa giả lập
XEON.03 - Case XEON E5-2696V4 đồ họa giả lập
Còn hàng
19.400.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.02 - Case XEON 2676 đồ họa giả lập
XEON.02 - Case XEON 2676 đồ họa giả lập
Còn hàng
6.600.000 VNĐ
Liên hệ
XEON.01 - Case XEON đồ họa giả lập X79
XEON.01 - Case XEON đồ họa giả lập X79
Còn hàng
4.600.000 VNĐ
Liên hệ
Z.15 - Case i7-12700F RTX 3060 12GB New
Z.15 - Case i7-12700F RTX 3060 12GB New
Còn hàng
21.100.000 VNĐ
Liên hệ
Z.14 - Case i7-11700F RTX 3060 12GB New
Z.14 - Case i7-11700F RTX 3060 12GB New
Còn hàng
19.300.000 VNĐ
Liên hệ
Z.13 - Case i5-12400F RTX 3060 12GB New
Z.13 - Case i5-12400F RTX 3060 12GB New
Còn hàng
16.200.000 VNĐ
Liên hệ
Z.12 - Case i7-12700F RTX 2060S 6GB New
Z.12 - Case i7-12700F RTX 2060S 6GB New
Còn hàng
20.100.000 VNĐ
Liên hệ