PC Đồ họa - Workstation

Tổng: 7 sản phẩm

PC Dual Xeon E5-2696 V4
PC Dual Xeon E5-2696 V4
Còn hàng
15.600.000 VNĐ
PC Dual XEON 2696 V3
PC Dual XEON 2696 V3
Còn hàng
9.900.000 VNĐ
PC Dual XEON 2680 V4
PC Dual XEON 2680 V4
Còn hàng
5.900.000 VNĐ
PC DUAL XEON 2676 V3
PC DUAL XEON 2676 V3
Còn hàng
5.200.000 VNĐ
PC XEON 2696 V3
PC XEON 2696 V3
Còn hàng
6.100.000 VNĐ
PC XEON 2680 V4
PC XEON 2680 V4
Còn hàng
3.900.000 VNĐ
PC XEON 2676 V3
PC XEON 2676 V3
Còn hàng
3.200.000 VNĐ