Build PC 10 Triệu

Tổng: 8 sản phẩm

Case PC Gaming i3-10100F GTX 1050Ti
Case PC Gaming i3-10100F GTX 1050Ti
Còn hàng
11.500.000 VNĐ
Case Core i3-10th Card GTX 1050 Ram 8GB
Case Core i3-10th Card GTX 1050 Ram 8GB
Còn hàng
10.000.000 VNĐ
Case PC Corre i5-9400f GTX 1050
Case PC Corre i5-9400f GTX 1050
Còn hàng
9.000.000 VNĐ
Case PC Gaming Core i3-10th GTX 750Ti
Case PC Gaming Core i3-10th GTX 750Ti
Còn hàng
8.900.000 VNĐ
Case Core i3-10th Ram 8GB Card GTX 750
Case Core i3-10th Ram 8GB Card GTX 750
Còn hàng
8.500.000 VNĐ
Case Gaming Core i3-9100F GTX 1050
Case Gaming Core i3-9100F GTX 1050
Còn hàng
8.200.000 VNĐ
Case Gaming Core i5-9400F GTX 750Ti
Case Gaming Core i5-9400F GTX 750Ti
Còn hàng
8.200.000 VNĐ