Build PC 10 Triệu

Tổng: 12 sản phẩm

Case PC Core i3-10th GTX 1060 Ram 8GB
Case PC Core i3-10th GTX 1060 Ram 8GB
Còn hàng
11.800.000 VNĐ
Case PC Gaming i3-10100F GTX 1050Ti
Case PC Gaming i3-10100F GTX 1050Ti
Còn hàng
11.500.000 VNĐ
Case PC Gaming i5-9400F GTX 1060
Case PC Gaming i5-9400F GTX 1060
Còn hàng
11.000.000 VNĐ
Case Core i3-10th Card GTX 1050 Ram 8GB
Case Core i3-10th Card GTX 1050 Ram 8GB
Còn hàng
10.000.000 VNĐ
Case PC Core i3-9100F GTX 1060 Ram 8GB
Case PC Core i3-9100F GTX 1060 Ram 8GB
Còn hàng
9.500.000 VNĐ
Case PC Corre i5-9400f GTX 1050
Case PC Corre i5-9400f GTX 1050
Còn hàng
9.000.000 VNĐ
Case PC Gaming Core i3-10th GTX 750Ti
Case PC Gaming Core i3-10th GTX 750Ti
Còn hàng
8.900.000 VNĐ
Case Core i3-10th Ram 8GB Card GTX 750
Case Core i3-10th Ram 8GB Card GTX 750
Còn hàng
8.500.000 VNĐ
Case Gaming Corre i5 GTX 1060 Ram 8GB
Case Gaming Corre i5 GTX 1060 Ram 8GB
Còn hàng
8.500.000 VNĐ
Case Gaming Core i3-9100F GTX 1050
Case Gaming Core i3-9100F GTX 1050
Còn hàng
8.200.000 VNĐ
Case Gaming Core i5-9400F GTX 750Ti
Case Gaming Core i5-9400F GTX 750Ti
Còn hàng
8.200.000 VNĐ